Acesso interno

Programa de Pós-Graduação em Medicina Molecular

Història

El Programa de Post-graduació en Ciències Biològiques: Farmacologia Bioquímica i Molecular, amb seu a l’Institut de Ciències Biològiques (ICB) va ser aprovat el 05/07/2001 pel Consell Universitari i recomanat per la CAPES el març del 2002 amb una qualificació de 6.

Gran part dels docents fundadors del curs pertanyien, de del 1990, al cos de professors vinculat a l’àrea de Farmacologia del programa de Post-graduació en Ciències Biològiques: Fisiologia i Farmacologia, sota la responsabilitat del Departament de Fisiologia i Biofísica de l’ICB.

A partir del 22/08/1997, quan la Comissió de l’ICB va aprovar la creació del programa de Post-Graduació en Farmacologia, el programa va ser sotmès a anàlisi per la Rectoria de Post-Graduació de l’UFMG així com per altres organismes pertinents, culminant, el 14/12/2000, amb la creació del programa de Post-Graduació en Ciències Biològiques: Farmacologia Bioquímica i Molecular.

Durant l’avaluació referent al trienni 2001/2003, el Programa de Post-Graduació en Ciències Biològiques: Farmacologia Bioquímica i Molecular, va mantenir la qualificació de 6. En l’avaluació refent al trienni 2004/2006, el programa de Post-Graduació va obtenir la qualificació de 5, amb l’argument que “els cursos iniciats a partir del 2002 no podien ser escollits per les qualificacions de 6 o 7”. Entre 2006 i 2009, el nucli principal de docents del Departament de Farmacologia va ser transferit cap a la Facultat de Medicina i cap a altres institucions, i això va portar al Col•legiat del Programa a proposar a la Pro-rectoria de la Post-Graduació, el canvi de nom i de seu del programa, que passaria a anomenar-se Medicina Molecular, amb la seu a la Facultat de Medicina.

Posteriorment, hi va haver un canvi en la dimensió del Programa, amb l’admissió de nous docents, procés que va ser suggerit per la Comissió designada per la coordinació d’Avaluació de la CAPES/Biològiques II, en una visita a la Facultat de Medicina, el juny del 2008. Durant el mateix 2008, els docents del programa van sotmetre un projecte al MCT/CNPq en referència al Programa “Instituts Nacionals de C&T”, projecte que va ser aprovat.

L’Institut Nacional de Ciències i Tecnologia de Medicina Molecular (INCT-MM) té com a objectiu integrar la ciència bàsica i tecnològica a la pràctica clínica, i això permet l’investigació d’anormalitats moleculars i cel•lulars específiques relacionades amb el desenvolupament de malalties. L’INCT de Medicina Molecular dirigeix els seus recursos cap a l’investigació dels mecanismes fisiopatològics de malalties greus i complexes i cap al desenvolupament de nous tractaments. D’aquesta manera proporciona condicions per a la formació de recursos humans de qualitat en les àrees d’actuació de l’institut, a nivell de graduació, post-graduació (especialització, residència, màster i doctorat) i post-doctorat; a més de la conseqüent divulgació científica i publicacions d’impacte internacional.
A partir d’aquesta informació citada més amunt, la proposta de canvi de seu i de nom va venir suggerida per la CAPES i pels docents del Programa, així com va ser tractada en el Programa “Instituts Nacionals de C&T”. Finalment, en una reunió realitzada el 08/06/2010, el Consell Universitari va aprovar el canvi de nom i de seu del programa, i aquesta modificació va ser encaminada cap a la CAPES.

El programa de Post-Graduació en Medicina Molecular va ser finalment aprovat per la CAPES el setembre del 2011 (Port. MEC 1325, de 21/9/2011, D.O.U 22/9/2011).