Acesso interno

Programa de Pós-Graduação em Medicina Molecular

Objectius

L’objectiu del Programa és proporcionar coneixement dels fenòmens biològics, preparant als estudiants a ser capaços de desenvolupar activitats d’investigació i d’ensenyament superior.

El Programa està dissenyat i desenvolupat a partir de les línies d’investigació dels seus professors, per crear, d’aquesta manera, condicions per a que l’alumne sigui capaç de:

Elaborar i executar projectes d’investigació.
Escriure i presentar treballs d’investigació.
Analitzar críticament les investigacions en les àrees de ciències biològiques i de la salut.
Participar, com a professor, de cursos de graduació i post-graduació.
Promoure l’integració de coneixements en l’àrea de ciències biològiques i de la salut amb altres àrees relacionades.